Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss för exempelvis konsertbokning eller information, hör då av dig till någon av nedanstående:

Dirigent

Inger Dalene

ingerdalene@gmail.com

 

Ordförande

Eva Elvin

 

Plusgirokonto 55 73 38 – 1