Dirigent

Inger Dalene

INGER_Da

Inger Dalene är utbildad kyrkomusiker och pianist vid Musikhögskolan i Göteborg. Hon har även studerat medicin och arbetar både som distriktsläkare och frilansande musiker. Hon konserterar regelbundet både i Sverige och utomlands. I Norrköping har hon framförallt gjort sig ett namn som uppskattad kammarmusiker men även intresserat sig för körmusik och arbetat med en rad olika körer.

Samarbetet med MSK började egentligen för många år sedan eftersom hon regelbundet fungerat som körens ackompanjatör vid konserter och CD-inspelningar. From hösten 2015 är hon körens ledare.