Om kören

Musikaliska Sällskapets Kammarkör, MSK, bildades 1828. Det gör oss till en av Sveriges äldsta körer! MSK i Norrköping skall stå för musikalisk bredd och kvalitet och vi anstränger oss ständigt för att kontinuerligt förbättra oss. Ny repertoar i nya sammanhang är något vi gärna tar oss an.

Kören har idag 45 medlemmar varav ca 40 aktiva och vår repertoar spänner både över olika tidsepoker och över flera musikaliska genrer. Körens huvudfokus är den klassiska kammarkörsmusiken, med rötterna i den svenska national-romantiken. Därifrån gör vi dock ofta och gärna utflykter till mer moderna tonspråk men även tillbakablickar mot tidigare musik. Vi sjunger främst a cappella, men samarbetar regelbundet med vokala såväl som instrumentala solister. Symfoniorkestern i Norrköping, SON, är en återkommande samarbetspartner.

MSK drivs som förening med en styrelse, och repetitioner genomförs i De Geer-gymnasiets aula.

Traditionsenligt ger kören julkonserter och en nationaldagskonsert. Däremellan förekommer allt som oftast både mindre och större sjungningar och konserter, antingen i körens egen regi eller i samarbete med någon medarrangör.

Körens dirigent är från hösten 2015 Inger Dalene, sedan många år aktiv inom musiklivet i Norrköping.

Om du är intresserad av att sjung med MSK, ta gärna kontakt med körens dirigent för en provsjungning här via hemsidan. Intagning sker kontinuerligt utifrån behov och du som söker skall ha god sångvana och läsa noter väl.

Lämna ett svar